Απαρέγκλιτη η τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας σε χώρους ενδιαίτησης – φιλοξενίας.

Το Υπουργείο Υγείας  την 04/10/2019  εξέδωσε Εγκύκλιο με ΘΕΜΑ: «Υγειονομικοί έλεγχοι στα σχολεία όλων των βαθμίδων και των ειδικών κατηγοριών, για το σχολικό έτος 2019 – 2020».pdf

Απαρέγκλιτη τήρηση υγειονομικών έλεγχων θα πρέπει να γίνεται σε όλα τα  μέσα μαζικής μεταφοράς  και όχι μόνο στα σχολικά λεωφορεία – μεταφορικά μέσα τα οποία μεταφέρουν μαθητές . 

Θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη για την υπενθύμιση τήρησης  της απαρέγκλιτης εφαρμογής – μιας και είναι την εν ισχύ η Εγκύκλιος για όλα τα Μ.Μ.Μ.   – των   «Κανόνων υγιεινής στα Μ. Μ. Μεταφοράς (Επιβατών) στεριάς, θάλασσας και αέρα»  αλλά και η  «Περί υγειονομικών μέτρων επί των πάσης φύσεως μεταφορικών μέσων,  με σκοπό την προστασία της Ατομικής Υγείας τόσο των επιβατών όσο και των εργαζομένων σε αυτά και κατ’ επέκταση τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

Περισσότερα........... Πηγή: http://www.greenandcleanhotels.gr/?p=1710

Comments are closed.