Καθαριότητα και Υγιεινή στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Καθαριότητα και Υγιεινή στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Η Υπουργική Απόφαση Α 27733/2213 (ΦΕΚ Β1181/19-6-2015), Άρθρο 5 Υποχρεώσεις Μεταφορέων. αναφέρει ότι , υφίσταται υποχρέωση μέριμνας για την καθαριότητα , την ευπρεπή εμφάνιση, την ασφαλή κυκλοφορία των λεωφορείων, καθώς και τη συντήρηση με σκοπό τη μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη χρήση τους. Ειδικά για τις υπεραστικές γραμμές την υποχρέωση αυτή έχουν και οι ιδιοκτήτες των λεωφορείων. Πηγή: http://cleaningnews.gr/καθαριότητα-και-…νή-στα-μέσα-μαζι/  

 

 

Comments are closed.