bio – Εξυγιάνσεις

Bio - Εξυγιάνσεις

Εναρμονισμένα Πρότυπα για την Προαγωγή Καθαριότητας και Υγιεινής

  • Υγεία δεν σημαίνει έλλειψη της ασθένειας και αναπηρίας, αλλά πολύ καλή φυσική, ψυχική και κοινωνική κατάσταση. Η διατήρηση της όμως έχει μια προϋπόθεση, την αρμονική ισορροπία ανάμεσα στο περιβάλλον και στο άτομο. Για την προαγωγή της υγείας δεν φθάνει μόνο η εξέλιξη της ιατρικής και των άλλων επιστημών, αλλά χρειάζεται συνεργασία του ατόμου, ώστε να προλαμβάνει την προάσπιση της υγεία του.
  • Η καθαριότητα είναι πολιτισμός. Μόνο με τη σωστή ενημέρωση μπορεί να γίνει πρόληψη, για την προάσπιση της υγείας , ώστε να μπορούμε να προλάβουμε ή να μετριάσουμε τις επιπτώσεις από σοβαρές ασθένειες από την ρύπανση του περιβάλλοντος
  • Η  αύξηση των ιώνκαι των βακτηρίων, μαζί με την αύξηση των πληθυσμών σε πολλά παράσιτα (ζωικούς εχθρούς), δημιουργεί αυξανόμενες ανάγκες, με απαιτήσεις για μια ‘‘περιβαλλοντική απολύμανση’ ολόκληρων των χώρων με τις πολύπλοκες επιφάνειες, ώστε να κρατήσουμε το εσωτερικό περιβάλλον καθαρό και υγιεινό.

Η επιμελημένη εφαρμογή στοιχειωδών κανόνων για την τήρηση μιας αποτελεσματικά ισορροπημένης  καθαριότητας, με επαγγελματική απορρύπανση και εξυγίανση, έχει γίνει επιτακτική ανάγκη για την εξάλειψη των προβλημάτων από την εναέρια ρύπανση των εσωτερικών χώρων, αποτελεί δε τις βάσεις μιας «Ασπίδας προστασίας» για την βελτίωση της ποιότητας του τρόπου ζωής